UWAGA RODZICE

DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

 

W dniach od 26.02.2018r. do 12.03.2018r.

będzie trwał nabór dzieci na rok szkolny 2018/2019 do Przedszkola Publicznego w Wołczynie.

W celu zgłoszenia dziecka do postępowania rekrutacyjnego należy złożyć w sekretariacie Przedszkola Publicznego w Wołczynie wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami:

- zaświadczenie z zakładu pracy rodziców/opiekunów o zatrudnieniu,

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – 3 i więcej dzieci,

- oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata,

- opinię o niepełnosprawności kandydata lub członka jego rodziny.

Wzory wymaganych dokumentów znajdują się w sekretariacie Przedszkola Publicznego w Wołczynie oraz na stronie internetowej przedszkola http://www.ppwolczyn.pl/ w zakładce:

Dokumenty do pobrania.

 

Więcej informacji dotyczących rekrutacji i naboru uzupełniającego na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu Publicznym w Wołczynie oraz na stronie internetowej przedszkola w zakładce: Rekrutacja.