WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW 

Jak wychować grzeczne dziecko, czyli co pomaga wspierać
emocjonalno-społeczny rozwój dziecka?

Poznawaj siebie – bądź świadomy
swoich emocji, potrzeb i motywacji.

Saraj się rozpoznać temperament,
emocje i potrzeby dziecka – nieustannie odkrywaj,
w jaki sposób na nie odpowiadać.

Wspieraj dziecko w poznawaniu siebie,
jego własnych emocji i potrzeb.

Ucz dziecko dostrzegać i uwzględniać
emocje i potrzeby innych ludzi.

Spójrz na świat z pozycji dziecka
- wytycz szlaki i granice, bądź dla niego wzorem i przykładem.

Komunikuj, zamiast oceniać i krytykować 
- komunikuj się z dzieckiem w sposób konkretny i budujący.


Jeśli zabierasz dziecku jego narzędzie wpływu na otoczenie,
daj mu w zamian inne, dojrzalsze i bardziej adaptacyjne.
Innymi słowy: jeśli zabraniasz dziecku określonego zachowania,

wskaż mu, jakie zachowanie jest oczekiwane.


Nie nagradzaj zachowania, którego nie akceptujesz.
Wzmacniaj to, którego oczekujesz.
W ten sposób pomożesz dziecku zobaczyć,
jak korzystne, efektywne i przydatne ono jest.


Bądź stanowczy, konsekwentny
- odwołuj się do dobra dziecka.

Zafascynuj dziecko poznawaniem siebie
samego i świata wartości społecznych.