Uwaga Rodzice 

od dnia 18.02.2019 r. do dnia 22.02.2019 r.

należy złożyć deklarację o kontynuowaniu

wychowania przedszkolnego

na rok 2019/2020.

Niezłożenie kontynuacji jest równoznaczne

z rezygnacją pobytu dziecka z przedszkola.


  

 


 


Wniosek o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020

 


Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola 

 


 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata do przedszkola 


 Oświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej


 Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola