Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do przedszkola 

 


 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata do przedszkola 


 Oświadczenie o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej


 Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola


Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 


 


 

  

 
Lista rezerwowa 

kandydatów  do przyjęcia

do Przedszkola Publicznego w Wołczynie

na rok szkolny 2020/2021

 

Lp.

Nazwisko i imię dziecka

1.

ADASZYŃSKI  TYMOTEUSZ

2.

BABIK  MIKOŁAJ

3.

BONCZYŃSKI TYMON

4.

DYKTYŃSKI  SZYMON

5.

DZIACZUK WIKTORIA

6.

DZIEDZIC NATALIA

7.

GATNER KAMIL

8.

GRUSZKA HUBERT

9.

KUTARBA ANTONINA

10.

MACIEJEWSKI IGOR

11.

SŁOWIKOWSKI MARCIN

12.

SMAGACZ JAGODA

13.

WAWRZYNIAK MICHELLE

14.

WIĘCEK  NIKOLA