PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
Z DNIA 14 LUTEGO 2017