Wyniki Konkursu Plastycznego

pt.: "Wiosenna łąka".

 

     W maju 2019 r. w naszym przedszkolu odbył się wewnątrz przedszkolny Konkurs Plastyczny pt.: "Wiosenna łąka", który przeznaczony był dla dzieci w wieku 3-4 oraz 5-6 lat, obie kategorie wiekowe były oceniane oddzielnie.

     Celem konkursu było rozwijanie kreatywności oraz wrażliwości artystycznej dzieci.

    Technika prac była dowolna, a oceny prac dokonała powołana przez organizatora komisja, która brała pod uwagę: walory artystyczne i estetyczne, ciekawe przedstawienie tematu, samodzielność wykonania pracy przez dziecko.

Wyniki konkursu:

Kategoria wiekowa 3-4 latki:

I miejsce - Zofia Owczarska.

II miejsce - Maja Rybska.

III miejsce - Matylda Muzyka.

Wyróżnienie - Dorota Pasternak.

Kategoria wiekowa 5-6 latki:

I miejsce - Jan Nowak.

II miejsce - Amelia Pasternak.

III miejsce - Celina Górna.

Wyróżnienie - Karol Mońka.

     Dyplomy oraz nagrody dla laureatów konkursu zostaną wręczone 24.05.2019 r.

o godz. 9.30 w Przedszkolu Publicznym w Wołczynie.

     Koordynatorzy konkursu Małgorzata Woźniak i Halina Zygmunt – nauczycielki Przedszkola Publicznego w Wołczynie dziękują wszystkim nauczycielkom, które pomogły dzieciom w wykonaniu prac i zapraszają do wzięcia udziału w następnej edycji konkursu plastycznego.