INFORMACJA DOTYCZĄCA WYŻYWIENIA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM
W WOŁCZYNIE NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Budynek główny przedszkola na ul. Sienkiewicza 1

 Grupa

Śniadanie

Obiad dwudaniowy

Podwieczorek

3 latki sala nr 1 (parter)

Posiłki będą przygotowywane przez kuchnię Przedszkola Publicznego
w Wołczynie i dzieci posiłki będą spożywały w salach.

3 latki sala nr 2 (I piętro)

3-4 latki sala nr 3 (I piętro)

4 latki sala nr 4 (I piętro)

Sale na I piętrze w budynku Biblioteki ul. Sienkiewicza 5

Grupa

Śniadanie

Obiad dwudaniowy

Podwieczorek

4 latki sala nr 1 (I piętro)

Posiłki będą przygotowywane przez kuchnię Zespołu Szkół
w Wołczynie ul. Rzeczna 6 i dzieci posiłki będą spożywały w salach.

5 latki sala nr 2 (I piętro)

Świetlica przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wołczynie

Grupa

Śniadanie

Obiad dwudaniowy

Podwieczorek

5 latki świetlica

Posiłki będą przygotowywane przez kuchnię Zespołu Szkół

w Wołczynie ul. Rzeczna 6 i dzieci posiłki będą spożywały w sali.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Wołczynie 

Grupa

Śniadanie, Podwieczorek

Obiad dwudaniowy

5-6 latki sala nr 11 na I piętrze (lewe skrzydło)

 

Śniadanie
i podwieczorek będzie przygotowywany przez kuchnię Zespołu Szkół
i dzieci posiłki będą spożywały w sali.

Obiad dwudaniowy będzie przygotowywany
przez kuchnię Zespołu Szkół.
Dzieci będą uczęszczały na obiad na stołówkę do Zespołu Szkół w Wołczynie.

6 latki sala nr 12 na I piętrze (lewe skrzydło)

 

6 latki sala nr 6 na parterze

 

 

Posiłki przygotowywane przez kuchnię Przedszkola Publicznego w Wołczynie:

  • śniadanie o godz. 8.30

  • obiad o godz. 11.30

  • podwieczorek o godz. 14.00

 

Posiłki przygotowywane przez kuchnię Zespołu Szkół w Wołczynie:

  • śniadanie około godz. 8.30

  • obiad około godz. 11.50

  • podwieczorek około godz. 14.00