Dyrektor:

mgr Alicja Kwaśnicka

 

Nauczyciele:

mgr Joanna Bajer – nauczyciel, logopeda

mgr Dorota Ciesiółka – nauczyciel, n-l terapii pedagogicznej

mgr Agata Drwal – nauczyciel

mgr Magdalena Grześkowicz – nauczyciel, oligofrenopedagog, logopeda

mgr Anna Karpińska – nauczyciel, n-l terapii pedagogicznej, vice dyrektor

mgr Dorota Laskowska - nauczyciel

mgr Justyna Morawa -  nauczyciel

mgr Agnieszka Nowak - nauczyciel

mgr Beata Noworolska – nauczyciel

mgr Danuta Pinkowska – nauczyciel

mgr Joanna Polaszczyk - nauczyciel

mgr Krystyna Radwańska – nauczyciel

mgr Danuta Rybska – nauczyciel, n-l terapii pedagogicznej

mgr Małgorzata Woźniak – nauczyciel, logopeda

mgr Wioleta Zawadzka - nauczyciel

mgr Halina Zygmunt – nauczyciel, oligofrenopedagog

mgr Anna Nita – katecheta

mgr Agnieszka Wałowska-Pielichowska – nauczyciel języka angielskiego

       Agata Zięba - nauczyciel

 

Pomoc nauczycieli:

 Urszula Szymczyszyn-Kasprów

  Halina Kawałko
       

Pracownicy administracji:

mgr Agnieszka Sałata – główna księgowa

mgr Agnieszka Gruszka – referent

       Beata Siemońska – intendent 

Pracownicy kuchni:

Helena Bieniosek

Sławomir Wąsiak

Anna Tokarska

Pracownicy obsługi:

Katarzyna Boronowska

Barbara Habrajska

Izabela Januszkiewicz

Kazimiera Kozieł

Adam Lech

Anna Masztalerz

Zbigniew Mormul

Anna Sadowska

Katarzyna Zaremba

Agnieszka Żurawska