Nauczanie zdalne:

1. Nauczyciele prowadzą konsultacje w formie wcześniej ustalonej
z rodzicami ( maile, telefoniczne, portale społecznościowe, komunikatory) w godzinach od 9:00 do 12:00

2. Na stronie internetowej przedszkola - w zakładce  "nauczanie zdalne" zamieszczane są scenariusze zajęć  i materiały dla poszczególnych grup.

3. Zajęcia logopedyczne -  w zakładce nauczanie zdalne. Zamieszczane są  materiały i linki do pracy z dzieckiem.

4. Terapia pedagogiczna - nauczyciele kontaktują  się bezpośrednio
z rodzicami i przesyłają materiały i linki do pracy.