Szanowni Państwo

Proszę o zapoznanie się z procedurami, które będą obwiązywać od 11 maja 2020 r. w Przedszkolu Publicznym w Wołczynie.

Rodzice, którzy poinformowali telefonicznie o uczęszczaniu dziecka do przedszkola zobowiązani są do podpisania oświadczeń, deklaracji
i wypełnienia ankiety.

W przypadki braku telefonicznego zgłoszenia lub niewypełnienia wymaganych oświadczeń, dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola.