Spis treści

 

 

  

 

Szanowni Rodzice

Od 01 września 2020 roku płatności za przedszkole można uiścić tylko i wyłącznie  przelewem na podany poniżej nr konta do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego 
(np.  należność za przedszkole za m-c wrzesień 
do 15 października)

Bank Spółdzielczy w Wołczynie 
nr 68 8876 0009 0000 1892 2000 0001.

1. Przykładowy wzór przelewu.

 

Uwaga nr konta jest inny niż ten na który można dokonać wpłat na Radę Rodziców ! ! !