WYKAZ DNI POBIERANIA ODPŁATNOŚCI
ZA PRZEDSZKOLE
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

WRZESIEŃ – 11,12,13 (ZA OBECNOŚĆ DZIECKA W PRZEDSZKOLU W MIESIĄCU SIERPIEŃ 2019) 

PAŹDZIERNIK – 11,14,15

LISTOPAD – 13,14,15

GRUDZIEŃ – 11,12,13

STYCZEŃ – 13,14,15

LUTY – 12,13,14

MARZEC – 11,12,13

KWIECIEŃ – 10,14,15

MAJ – 13,14,15

CZERWIEC – 09,10,15

LIPIEC 2020– 06,07 (ZA OBECNOŚĆ DZIECKA W PRZEDSZKOLU W MIESIĄCU CZERWIEC 2020)

 

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE POBIERANA JEST W SEKRETARIACIE W GODZINACH OD 7:30 DO 14:20 w dniach podanych powyżej.

 

Płatności za przedszkole można uiścić przelewem na podany poniżej nr konta do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego  (np.  należność za przedszkole za m-c wrzesień  do 15 października)

Bank Spółdzielczy w Wołczynie nr 68 8876 0009 0000 1892 2000 0001 

Uwaga nr konta jest inny niż ten na który można dokonać wpłat na Radę Rodziców ! ! !