W tej zakładce będą umieszczane informacje dla rodziców związane ze stałym, codziennym funkcjonowaniem naszego przedszkola.

Informacji  bieżących oraz o okresowych i jednorazowych wydarzeniach należy szukać w zakładce "Aktualności".

 

 


 

 

 

WYKAZ DNI POBIERANIA ODPŁATNOŚCI
ZA PRZEDSZKOLE
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

WRZESIEŃ – 11,12,13 (ZA OBECNOŚĆ DZIECKA W PRZEDSZKOLU W MIESIĄCU SIERPIEŃ 2019) 

PAŹDZIERNIK – 11,14,15

LISTOPAD – 13,14,15

GRUDZIEŃ – 11,12,13

STYCZEŃ – 13,14,15

LUTY – 12,13,14

MARZEC – 11,12,13

KWIECIEŃ – 10,14,15

MAJ – 13,14,15

CZERWIEC – 09,10,15

LIPIEC 2020– 06,07 (ZA OBECNOŚĆ DZIECKA W PRZEDSZKOLU W MIESIĄCU CZERWIEC 2020)

 

ODPŁATNOŚĆ ZA PRZEDSZKOLE POBIERANA JEST W SEKRETARIACIE W GODZINACH OD 7:30 DO 14:20 w dniach podanych powyżej.

 

Płatności za przedszkole można uiścić przelewem na podany poniżej nr konta do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego  (np.  należność za przedszkole za m-c wrzesień  do 15 października)

Bank Spółdzielczy w Wołczynie nr 68 8876 0009 0000 1892 2000 0001 

Uwaga nr konta jest inny niż ten na który można dokonać wpłat na Radę Rodziców ! ! !


 

 

 

 

 

Wpłaty na Radę Rodziców są DOBROWOLNE. Wysokość wpłaty i jej częstotliwość zależy od państwa decyzji i możliwości.

Wszystkimi zgromadzonymi środkami dysponuje Rada Rodziców i to ona decyduje o ich przeznaczeniu.

Wpłaty można dokona w dowolnym momencie w roku w sekretariacie przedszkola w godzinach od 7:30 do 14:30 oraz przelewem na podany poniżej nr konta:

 

Bank Spółdzielczy w Wołczynie nr 71 8876 0009 0000 2538 2000 0001

Uwaga nr konta jest inny niż ten na który można uiścić opłaty za przedszkole ! ! !


 

 

  

 WYSOKOŚĆ DZIENNEJ STAWKI ŻYWIENIOWEJ
OD 01 STYCZNIA 2020 R.

  • ŚNIADANIE                    - 1,50 zł

  • OBIAD DWUDANIOWY  - 3,30 zł

  • PODWIECZOREK             - 1,20 zł

                       RAZEM: 6,00 zł

 

W DZIENNEJ STAWCE ŻYWIENIOWEJ WLICZONA JEST WODA NISKO ZMINERALIZOWANA DO PICIA DLA WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA.

 

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

 

  • W GODZINACH OD 8:00 DO 13:00 UDZIAŁ DZIECI JEST BEZPŁATNY

  • CZAS PRZED GODZINĄ 8:00 I CZAS PO GODZINIE 13:00 JEST PŁATNY, KAŻDA ROZPOCZĘTA GODZINA – 1,00 zł

  • NIE POBIERA SIĘ OPŁAT ZA OPIEKĘ W CZASIE PRZEKRACZAJĄCYM 5 GODZIN DZIENNIE ZA DZIECI 6 – LETNIE REALIZUJĄCE OBOWIĄZEK ROCZNEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO.

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (RODO)