Drodzy Rodzice 

1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny. Przedszkole czynne
w tym roku będzie od godz.: 6.15 do godz.: 16.00.

O godzinie 8.30 zaczynamy śniadanie więc prosimy aby najpóźniej przyprowadzać dzieci o godzinie 8.00.

Podstawa programowa zaczyna się od godziny 8.00
i trwa do godziny 13.00.

Zajęcia dla dzieci 3 i 3-4 letnich odbywać się będą w budynku przedszkola przy ul. Sienkiewicza 1.

Zajęcia dla dzieci 4, 5 , 5-6, 6 letnich odbywać się będą w budynku przedszkola przy ul. Sieniewicza 4.

W obu budynkach obowiązuje przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci zakładanie maseczek i dezynfekcja rąk.

W przedszkolu przy ul. Sienkiewicza 1 w pierwszym tygodniu rodzice będą mogli odprowadzać dzieci do sali, które znajdują się na piętrze
(1 sala -3 latki A, 2 sala -3-4 latki, 3 sala -3 latki B). 
W drugim tygodniu dzieci będą odbierane w szatni i przyprowadzane przez
wyznaczoną osobę.

W przedszkolu przy ul. Sienkiewicza 4 (to będzie główny budynek gdzie znajdować się będzie gabinet dyrektora, sekretariat,
kadry i księgowość) rodzice przyprowadzają dzieci do wejścia, przy którym będą odbierane przez wyznaczoną osobę.

Spotkanie z rodzicami odbędzie się we wrześniu.

W sprawie książek prosimy kontaktować się z wychowawcami grup.