UWAGA RODZICE

Informuję,

że w związku z trwającą pandemią COVID-19 nasze przedszkole funkcjonuje
w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Głównego
Inspektora Sanitarnego 
i Ministra Zdrowia.
W związku z tym bardzo proszę o zapoznanie się
z zasadami obowiązującymi w naszym przedszkolu.

                                                                                                                          Dyrektor

Barbara Błaszczykiewicz

Osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko w Strefie Bezpieczeństwa,

poza godzinami przyjmowania i odbierania dzieci,

nie przemieszczają się po budynku przedszkola.

 

W celu usprawnienia przyjmowania/odbierania dzieci do przedszkola

 

dopuszcza się aby w jednym korytarzu przebywało nie więcej niż pięcioro rodziców/opiekunów.

 

Każda osoba przyprowadzająca bądź odbierająca dziecko jest zobowiązana

do zakrywania ust i nosa (maseczka, przyłbica itp.) oraz do dezynfekcji dłoni.

Rodzice/opiekunowie przebywający na terenie przedszkola  zachowują

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników,

jak i innych dzieci i rodziców wynoszący min.1,5m.

Rodzic/opiekun ogranicza czas przebywania z dzieckiem do niezbędnego minimum, tak by umożliwić sprawne przyprowadzanie/odbieranie dzieci przez innych rodziców/opiekunów.