Rodzice!

 

Wiemy, że Wasze dziecko poradzi sobie samo na terenie placówki

Prosimy więc w obecnej sytuacji

STREFA CZERWONA

o nie wchodzenie do budynku

 

i pozostawienie swojego dziecka przy wejściu pod opieką Pani odbierającej dzieci.

 

Dbajmy o siebie nawzajem !