Ważne !!!

 

Prosimy o dołożenie wszelkich starań o punktualne przyprowadzanie dziecka.

Dzieci powinny być przyprowadzone do przedszkola do godz. 8:30.

Regularna obecność dziecka na zajęciach jak
i PUNKTUALNE PRZYBYWANIE wskazują na dobre samopoczucie dziecka w grupie.

Spóźnienie zakłóca działania całej grupy, zarówno dzieci jak i nauczycieli. Konsekwencja i rytuały są bardzo istotne dla rozwoju i poczucia bezpieczeństwa szczególnie w okresie przedszkolnym. Liczymy na współpracę i wsparcie z Państwa strony.

 

ProProsimy, aby spóźnienia spowodowane ważnymi powodami były zgłaszane telefonicznie
do godz. 8:30.

( Jest to związane z dostarczeniem posiłków
dla Waszego dziecka ).
0).Was\z