Przedszkole Publiczne w Wołczynie zaprasza do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym: 

"Bezpieczne wakacje"

 

Pilne! Organizatorzy konkursu przedłużają termin składania prac do dnia: 21.06.2021r.

 

 

      Przedszkole Publiczne w Wołczynie zaprasza do wzięcia  udziału w Gminnym Konkursie Plastycznym 

„Bezpieczne wakacje"

 

 

  1. Celem konkursu jest:
  2. Kształtowanie świadomości bezpiecznego spędzania wolnego czasu podczas pobytu na wakacjach
  3. Rozwój umiejętności i zdolności plastycznych dzieci w wieku przedszkolnym
  4. Wyłonienie prac, które najtrafniej i najciekawiej przedstawią cele konkursu
  5. Organizatorem konkursu jest:

                Przedszkole Publiczne w Wołczynie      

III. Konkurs adresowany jest do dzieci w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 lata oraz 5-6 lat z przedszkoli na terenie gminy Wołczyn    

  1. Konkurs trwa od 8 czerwca do 16 czerwca 2021 r
  2. Format pracy A4, A3, technika dowolna, forma płaska prace indywidualne.

Kryteria oceny:                                 

- zgodność z tematem,                                                                         

- pomysłowość,

- samodzielność  wykonania,

Ocena uwzględniać będzie

również walory plastyczne, artystyczne, estetyczne

  1. Zgłaszane prace powinny zawierać umieszczoną z tyłu metryczkę, napisaną drukowanymi literami, zawierającą:

imię i nazwisko dziecka, wiek, adres przedszkola/szkoły, adres e-mail; imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem  którego praca została wykonana.

VII. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zgodą na publikację danych osobowych w związku z konkursem.

 

Prace konkursowe pozostają do dyspozycji organizatorów.

 

Przebieg konkursu:

 

Prace należy przesłać pocztą  lub dostarczyć osobiście do dnia 16 czerwca (liczy się data wpływu do placówki) na adres: 

  

Przedszkole Publiczne w Wołczynie

Ul. Sienkiewicza 4     

46-250 w Wołczynie

 

Oceny prac dokona komisja powołana przez organizatora w dniu 17 czerwca 2021r.

 

W każdej kategorii wiekowej przewidziane są trzy nagrody główne oraz dyplomy.

 Laureaci otrzymają nagrody i dyplomy. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej  Przedszkola Publicznego w Wołczynie.

 

Podziękowania za udział w konkursie zostaną rozesłane drogą mailową.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu,  składania prac, zakończenia konkursu, terminu  ogłoszenia wyników i  rozdania nagród.

                         

 

                         

Organizatorzy:

Dorota Ciesiółka

Danuta Pinkowska

Agata Zięba

                                  

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy