W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe:

  • Język angielski - dla wszystkich dzieci 
  • Rytmika - dla wszystkich dzieci
  • Religia - dla dzieci 5-letnich
  • Zajęcia logopedyczne - dla dzieci potrzebujących pomocy
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - dla dzieci potrzebujących pomocy

 

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

  

PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Zajęcia - rytmiczno - artystyczne
- WTOREK OD 09.10.2018r.
      

GRUPA   CZAS TRWANIA ZAJĘĆ GODZINY
3-4 LATKI B 15 minut 8:45-9:00
4-5 LATKI B 30 minut 9:00-9:30
5 LATKI SP NR 2 30 minut 9:35-10:05
3 LATKI 15 minut 10:15-10:30
3-4 LATKI 15 minut 10:30-10:45
4 LATKI 15 minut 10:45-11:00
5 LATKI 30 minut 11:00-11-30


OGNISKO ARTYSTYCZNE 
Prowadzi: Pani Katarzyna Nalewajka