W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe:

  • Język angielski - dla wszystkich dzieci 
  • Rytmika - dla wszystkich dzieci
  • Religia - dla dzieci 6-letnich
  • Zajęcia logopedyczne - dla dzieci potrzebujących pomocy
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - dla dzieci potrzebujących pomocy

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

  

PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Zajęcia - rytmiczno - artystyczne
- WTOREK OD 08.10.2019 r.

GRUPA   CZAS TRWANIA ZAJĘĆ GODZINY
3 latki A "Jagódki" 15 minut 9:00 - 9:15
3 latki B "Jeżyki" 15 minut 9:15 - 9:30
3-4 latki "Kotki" 15 minut 9:30 - 9:45
4 latki "Słoneczka" 15 minut 9:45 - 10:00
4 latki "Muchomorki" biblioteka 15 minut 10:15-10:30
5 latki "Motylki" biblioteka 30 minut 10:30-11:00

OGNISKO ARTYSTYCZNE 
Prowadzi: Pani Katarzyna Nalewajka

Zajęcia - rytmiczno - artystyczne
- CZWARTEK OD 10.10.2019 r.     

GRUPA   CZAS TRWANIA ZAJĘĆ GODZINY
5 latki "Gwiazdeczki" świetlica 30 minut 9:00 - 9:30
5-6 latki "Krasnoludki" SP nr 1 30 minut 9:30 - 10:00
6 latki A "Misie" SP nr 1 30 minut 10:00 - 10:30
6 latki B "Stokrotki" SP nr 1 30 minut 10:45 - 11:15

OGNISKO ARTYSTYCZNE 
Prowadzi: Pani Katarzyna Nalewajka