W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe:

  • Język angielski - dla wszystkich dzieci 
  • Rytmika - dla wszystkich dzieci
  • Taniec - dla dzieci starszych
  • Religia - dla dzieci 5-letnich
  • Zajęcia logopedyczne - dla dzieci potrzebujących pomocy
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - dla dzieci potrzebujących pomocy

 

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

  

PLAN ZAJĘĆ DODATKOWYCH
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Zajęcia - rytmiczno - artystyczne
- WTOREK OD 17.10.2017r.
      

GRUPA   CZAS TRWANIA ZAJĘĆ GODZINY
3 LATKI 15 minut 9:15 – 9:30
3-4 LATKI A 15 minut 9:30 – 9:45
4 LATKI 15 minut 9:45 – 10:00
5 LATKI 30 minut 10:00 – 10:30
4-5 LATKI A 30 minut 10:30 – 11:00
3-4 LATKI B 15 minut 11:15 – 11:30
4-5 LATKI B 30 minut 11:30 – 12:00


OGNISKO ARTYSTYCZNE 
Prowadzi: Pani Katarzyna Nalewajka

******************************************************************************************************

Zajęcia - taniec towarzyski
- CZWARTEK OD 19.10.2017r.

GRUPA   CZAS TRWANIA ZAJĘĆ GODZINY
4 LATKI 30 minut 12:30 – 13:00
4-5 LATKI A 30 minut 13:00 – 13:30
5 LATKI 30 minut 13:30 – 14:00

  „DANCE CENTER” 
Prowadzi: Pan Mariusz Mierzwa