W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe:

  • Język angielski - dla wszystkich dzieci 
  • Rytmika - dla wszystkich dzieci
  • Religia - dla dzieci 6-letnich
  • Zajęcia logopedyczne - dla dzieci potrzebujących pomocy
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna - dla dzieci potrzebujących pomocy

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.