Strona główna

Nasze przedszkole mieści się przy ulicy Sienkiewicza 1. 
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 16:00

Oddział bezżywieniowy mieści się przy ul. Sienkiewicza 5. 
Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 13:00
Dyżur dla dzieci dojeżdżających do 13:30.


Organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn, a nadzorującym
Opolski Kurator Oświaty w Opolu