Strona główna

Nasze przedszkole mieści się przy ulicy Sienkiewicza 1. 
Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:15 – 16:00
Organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn, a nadzorującym
Opolski Kurator Oświaty w Opolu