Miejsce nauki poprzez zabawę

Pn. - Pt. : 6:15 - 16:00

Informacje dla rodziców

Informacje dla rodziców
Zbiór

Najważniejszych informacja dla rodziców

Informacja dotycząca opłat za przedszkole

Od 01 września 2020 roku płatności za przedszkole można uiścić tylko i wyłącznie  przelewem na podany poniżej nr konta do 15 dnia następnego miesiąca kalendarzowego 
(np.  należność za przedszkole za m-c wrzesień
do 15 października)

Bank Spółdzielczy w Wołczynie 
nr 68 8876 0009 0000 1892 2000 0001

Przykładowy wzór przelewu:

Wpłaty na Radę Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców są DOBROWOLNE.
Wysokość wpłaty i jej częstotliwość zależy od państwa decyzji i możliwości.

Wszystkimi zgromadzonymi środkami dysponuje
Rada Rodziców i to ona decyduje o ich przeznaczeniu.

Wpłaty można dokonać w dowolnym momencie w roku przelewem na podany poniżej nr konta:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie 
nr 71 8876 0009 0000 2538 2000 0001

ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE

Przedszkole realizuje podstawę programową przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu.
Czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki obejmuje 5 godzin.
Każda rozpoczęta dodatkowa godzina – 1,00 zł
Nie pobiera się opłat za opiekę w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie za dzieci 6 – letnie realizujące obowiązek przygotowania przedszkolnego.

Skip to content