Miejsce nauki poprzez zabawę

Pn. - Pt. : 6:15 - 16:00

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności

Przedszkole Publiczne w Wołczynie, ul. Sienkiewicza 4, 46-250 Wołczyn

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Publicznego w Wołczynie.

Dostępność budynku ul. Sienkiewicza 4

Do budynku prowadzą 3 wejścia:

 1. Główne – wejście znajdujące się od ulicy Sienkiewicza.

  Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Są tutaj bariery architektoniczne -schody. Drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie na zewnątrz.

 2. Przedszkolne – od strony parkingu placówki.
 3. Drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie na zewnątrz. Wejście dostępne w godzinach pracy przedszkola po uprzednim kontakcie przez domofon umieszczony przy drzwiach wewnętrznych. Do drzwi wejściowych prowadzą dwa schodki .

 4. Od strony sali gimnastycznej.

  Drzwi dwuskrzydłowe, wejście zaopatrzone w podjazd. Wejście dostępne w godzinach pracy przedszkola po uprzednim kontakcie przez domofon umieszczony przy drzwiach przedszkolnych. Do drzwi wejściowych prowadzą trzy schodki oraz podjazd zabezpieczony barierką.

aa

Dostępność architektoniczna

Wejście do przedszkola

Budynek przedszkolny jest parterowy, posiadający barierę architektoniczną przy dojściu do jadalni w postaci 5 schodów. 
Dla osób na wózkach dostępne mogą być korytarze i sala gimnastyczna. Pomieszczenia dydaktyczne  są przystosowane dla osób niepełnosprawnych  posiadają odpowiednie wymiary (drzwi 90 cm).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń.  


W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Brak informacji dotykowej/głosowej.  

Pracownicy udzielający pomocy przy wejściu do budynku

Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy obsługi.
Powiadamianie wskazanych pracowników odbywa się za pomocą dzwonka znajdującego się przy drzwiach wejściowych lub domofonu przy wewnętrznych drzwiach przedszkolnych.

Obsługa osób słabosłyszących

Nie istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym.

Dostępność parkingu

Przedszkole posiada parking wewnętrzny – wjazd od ulicy Sienkiewicza. Parking jest dostępny w godzinach pracy przedszkola. Nie ma wyznaczonego   miejsca parkingowego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalety

W holu głównym znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 01 marca 2022r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
 • Umieszczone na stronie zdjęcia nie mają opisu alternatywnego w postaci tekstu możliwego do odczytania przez czytnik ekranu.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020.03.28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022.02.13

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Potrzebujesz informacji w innej formie niż prezentowana na stronie internetowej? Skontaktuj się z nami!

W zgłoszeniu podaj:

 • adres internetowych strony, na której jest niedostępna dla Ciebie treść,
 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail
 • informacje, jaki sposób przekazania informacji jest dla Ciebie najwygodniejszy (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa),

Na tej stronie internetowej są problemy, które według Ciebie, wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do nas.

Za wszystkie kwestie związane z dostępnością cyfrową i udostępnianiem treści z tej strony internetowej odpowiada Pani Jolanta Duda. Możesz skontaktować się z nią mailowo sekretariat@ppwolczyn.pl

 

lub telefonicznie – 77 4188 404

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Dyrektora Przedszkola Publicznego w Wołczynie. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skip to content