OGŁOSZENIE

Ze względu na to, że większość grup przedszkolnych zrezygnowała (odmówiła) uczestnictwa w składkach
na artykuły higieniczno-papiernicze,

przewodniczący Rady Rodziców

zdecydował o zawieszeniu akcji.

Rodzice zobowiązani są do zapewnienia swojemu dziecku artykułów higieniczno – papierniczych.

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców –Tomasz Osiadacz