Informacja dla Rodziców!
 

W związku z uzasadnioną potrzebą

jak najszybszego zahamowania rozwoju epidemii COVID-19

decyzją PSSE w Kluczborku przedłużam nauczanie

w trybie zdalnym do 24 grudnia 2020 r. (czwartek).

Dzieci pozostają w swoich domach, a nauczyciele

realizują podstawę programową z wykorzystaniem metod

i technik kształcenia na odległość.

 

Dyrektor Przedszkola
Barbara Błaszczykiewicz