...

Wpłaty na Radę Rodziców są DOBROWOLNE. Wysokość wpłaty i jej częstotliwość zależy od państwa decyzji
i możliwości.

Wszystkimi zgromadzonymi środkami dysponuje Rada Rodziców i to ona decyduje o ich przeznaczeniu.

Wpłaty można dokonać w dowolnym momencie w roku
w sekretariacie przedszkola w godzinach od 7:30 do 14:30 
oraz przelewem na podany poniżej nr konta:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie nr 71 8876 0009 0000 2538 2000 0001

Uwaga nr konta jest inny niż ten na który można uiścić opłaty za przedszkole ! ! !