...

Wpłaty na Radę Rodziców są DOBROWOLNE.
Wysokość wpłaty i jej częstotliwość zależy
od państwa decyzji i możliwości.

Wszystkimi zgromadzonymi środkami dysponuje
Rada Rodziców i to ona decyduje o ich przeznaczeniu.

Wpłaty można dokonać w dowolnym momencie w roku
 przelewem na podany poniżej nr konta:

Bank Spółdzielczy w Wołczynie 
nr 71 8876 0009 0000 2538 2000 0001

Uwaga nr konta jest inny niż ten na który można uiścić opłaty za przedszkole ! ! !